Akumulačná nádrž

BT

Vyrovnávacia nádrž na vykurovanie

Akumulačná nádrž BT je k dispozícii v rozsahu od 100 do 1000 L a je určená na použitie v uzavretých vykurovacích okruhoch.

Rezervná nádrž BT zvyšuje celkový objem klimatizačného systému, čím sa znižuje počet štartov za studena alebo teplo.

Pri inštaláciách, ktoré kombinujú rôzne tepelné alebo studené generátory, zohráva inertná nádrž BT hydraulické rozhranie.

BT umožňuje dekantovať kal, ktorý by mohol byť vyrobený v zariadení, čo umožní jeho evakuáciu cez vyprázdňovaciu zásuvku.

Technické údaje

Záruka

Vzhľadom k vysokej kvalite materiálov, ktoré sa používajú pri stavbe kotlov BioClass, ponúka DOMUSA TEKNIK 5-ročná záruku na výmenník tepla a 2 roky záruku na hydraulické a elektrické komponenty.

Príslušenstvo

serviceicon

Zákaznícka zóna +

Našim zákazníkom a inštalatérom poskytujeme online prístup do inštalačných manuálov, návodov a katalógov.
Pre vstup do tejto zóny je potrebná registrácia v jednom z našich zákazníckych centier.

Podobné produkty