Domov > Produkty > Príslušenstvo >  MyDomo

Ďiaľkové Wifi ovládanie

MyDomo

triedaA 1
normaMydomo

Ďiaľkové Wifi ovládanie MyDomo

Umožňuje ovládanie zariadení DOMUSA TEKNIK odkiaľkoľvek cez smartphone (iOS a Android), ak má pripojenie k internetu.

Výhody MyDomo

Nastavenia

S programom MyDomo môžete naprogramovať čas zapnutia a vypnutia a ohrev vody.

História úkonov

K dispozícii sú záznamy o požadovaných teplotách a servisoch, ktoré umožňujú poznať fázy činnosti našej inštalácie

úspora

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť kotol, nech ste kdekoľvek. V prípade akejkoľvek nepredvídanej udalosti je možné predchádzajúce programovanie upraviť pomocou vykurovania iba v potrebných časoch.

Bezpečnosť

Ak zariadenie, ku ktorému sa MyDomo pripája, ponúka výstražnú službu, je možné ju prezerať na mobilnom zariadení bez toho, aby ste museli byť pri vykurovacom zariadení.

ľahké použitie

Priateľské rozhranie systému a logické poradie, v ktorom sa nachádzajú ponuky, uprednostňuje intuitívne používanie mobilnej aplikácie a ovládača.

Bezpečnosť údajov

Inštalačné údaje sa ukladajú v ovládači a na mobilnom zariadení. Ostatní ľudia nebudú mať prístup k týmto údajom, pretože komunikácia dát sa uskutoční v šifrovanej forme cez internet.

Modulácia

Diaľkové ovládanie MyDomo WiFi automaticky znižuje pracovnú teplotu kotla podľa potrieb tepla, ktoré sa vyžadujú v prostredí. Nastavením pracovnej teploty kotla sa zníži spotreba energie kotla. Táto funkcia je k dispozícii s kotlami, ktoré majú elektronické ovládanie, ktoré zahŕňa moduláciu.

Technické údaje

Záruka

Vzhľadom k vysokej kvalite materiálov, ktoré sa používajú pri stavbe kotlov BioClass, ponúka DOMUSA TEKNIK 5-ročná záruku na výmenník tepla a 2 roky záruku na hydraulické a elektrické komponenty.

Príslušenstvo

serviceicon

Zákaznícka zóna +

Našim zákazníkom a inštalatérom poskytujeme online prístup do inštalačných manuálov, návodov a katalógov.
Pre vstup do tejto zóny je potrebná registrácia v jednom z našich zákazníckych centier.