O firme

Výrobná činnosť spoločnosti Domusa Teknik sa zameriava výrobou solárnych systémov na výrobu teplej úžitkovej vody, kotlov z liatiny a ocele na plyn alebo naftový olej, kotlov na biomasu, teplovodných výmenníkov tepla, elektrických kotlov a naftových horákov.

domusa logo

Vďaka niekoľkým rokom výskumu sa spoločnosti Domusa Teknik podarilo vyvinúť novú technológiu na spalovanie biomasy, a vytvoriť tak rad kotlov s najvyššou výkonnosťou.

Ideológiou spoločnosti je Inovácia so zmyslom, s ktorou sa zaviazali spotrebiteľom, ktorí sa rozhodli pre obnoviteľné zdroje energie,  poskytovať alternatívu, ktorá je oveľa bližšia k najvyšším úrovniam technológii biomasy, za primeranú cenu, pre skvalitnejie životného prostredia.

Služby spoločnosti

Domusa Teknik je od roku 1998 súčasťou spoločnosti MONDRAGON spolu s ďalšími 257 autonómnymi a nezávislými podnikmi a družstvami, s výrobnými dcérskymi spoločnosťami a firemnými pobočkami v 41 krajinách a predajmi vo viac ako 150 krajinách sveta.
Patríme teda do najdôležitejšej obchodnej skupiny v Baskicku, ktorá je desiatou najväčšou spoločnosťou v Španielsku podľa počtu zamestnancov a obratu.

Silný záväzok k dokonalosti

Ako výsledok kvality práce a vedenia spoločnosti s kvalitnými službami orientovanými na spotrebiteľa, spoločnosť Domusa Teknik v roku 2010 získala ocenenie Silver Q za skvelý manažment podniku.

silverQcena